OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ PP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Badania
i pomiary

Badania
i pomiary

Data aktualizacji: 2024.06.01

Wszystkie nasze pomiary i badania dotyczące czynników szkodliwych, uciążliwych dla zdrowia oraz ochrony pacjenta przed promieniowaniem jonizującym wynikają z aktualnie obowiązujących aktów prawnych oraz norm i są obowiązkowe.

O nas

OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ PP istnieje od 1989 roku. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę, która ciągle doskonali swoją wiedzę. Zajmujemy się głównie pomiarami czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy, pomiarami w środowisku ogólnym oraz pomiarami związanymi z ochroną pacjenta przed promieniowaniem jonizującym.

OBiA PP wykonuje badania na podstawie procedur badawczych opartych na aktach prawnych, polskich i międzynarodowych normach oraz dokumentach równoważnych z wykorzystaniem najnowszej aparatury badawczej i wzorców spełniających europejskie standardy, posiadających aktualne świadectwa wzorcowania.

Zlecenia realizujemy na terenie całej Polski. Pomiary jak i badania przeprowadzane są rzetelnie, zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną co gwarantuje nie tylko wysoką jakość, ale i zachowanie poufności.

Możemy wykonać także inne badania i pomiary niż wymienione na naszej stronie wspólnie ze współpracującymi z nami akredytowanymi laboratoriami.

Badania i pomiary wykonujemy w oparciu
o wdrożony system zarządzania
zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2008-02

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do współpracy.

ANKIETA KLIENTA

OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ PP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością