OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ PP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

POMIAR PYŁU (ZAPYLEnie)

POMIAR PYŁU

(ZAPYLENIE)

POMIAR PYŁU (ZAPYlenie)

W ramach akredytacji nr AB 286 wykonujemy pomiary w zakresie:

  • poboru oraz oznaczenia zawartości pyłu (frakcja wdychalna),
  • poboru oraz oznaczenia zawartości pyłu (frakcja respirabilna).

Badanie zapylenia ma na celu ocenę narażenia zawodowego pracownika na stanowisku pracy (pomiar BHP), dzięki czemu prowadzą do ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa osoby wypełniającej obowiązki zawodowe.

Pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia wykonywane są przez naszą firmę przy użyciu nowoczesnych przyrządów pomiarowych i interpretowane zgodnie z obecnie obowiązującymi rozporządzeniami oraz normami.

Kontakt:

mgr Aneta Bochenek – Starszy Specjalista ds. Badań i Analiz,

tel.: + 48 501 78 97 70, e-mail: aneta.bochenek@ppkrakow.pl

OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ PP Sp. z o.o.

2010–2017 wszelkie prawa zastrzeżone.