Inne badania
i pomiary

Inne badania
i pomiary

OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ "PP"
Marek Zając i Artur Zając s.c.

Inne badania i pomiary

Możemy również wykonać także inne badania i pomiary dotyczące czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz pomiarami w środowisku ogólnym (m.in. gazów odlotowych emitowanych do powietrza) niż wymienione na naszej stronie wspólnie ze współpracującymi z nami akredytowanymi laboratoriami.

Kontakt:

mgr inż. Piotr Liniewicz – Kierownik Laboratorium Higieny Pracy,

tel.: +48 697 88 77 88, e-mail: piotr.liniewicz@ppkrakow.pl

OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ "PP" s. c. ©

2010–2021 wszelkie prawa zastrzeżone.