OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ PP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Akustyka

Akustyka

Akustyka

W ramach akredytacji nr AB 286 wykonujemy pomiary hałasu i drgań:

  • pomiary emisji hałasu w środowisku pracy,
  • pomiary hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej,
  • pomiary drgań:
  • o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka,
  • działających na organizm człowieka przez kończyny górne.

Ponadto poza zakresem akredytacji wykonujemy:

- pomiary hałasu infradźwiękowego.

Pomiary wykonujemy przy użyciu sprzętu najnowszej generacji posiadającego aktualne świadectwa wzorcowania. Obliczenia wykonywane są zgodnie z polskimi i międzynarodowymi normami oraz rozporządzeniami właściwych ministrów.

Szczegółową ofertę uzgadniamy indywidualnie z Klientem, uwzględniając zarówno ilość punktów pomiarowych, jak i koszty dojazdu.

Kontakt:

mgr inż. Piotr Liniewicz – Kierownik Laboratorium Higieny Pracy,

tel.: +48 697 88 77 88, e-mail: piotr.liniewicz@ppkrakow.pl

OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ PP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością