OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ PP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

POLE

elektromagnetyczne

POLE elektromagnetyczne

POLE elektromagnetyczne

W ramach akredytacji nr AB 286 wykonujemy pomiary pola elektromagnetycznego:

w środowisku pracy:

 • pomiary natężenia pola elektrycznego w zakresie częstotliwości 5 Hz–90 GHz,
 • pomiary natężenia pola magnetycznego w zakresie częstotliwości 0 Hz–1 GHz,
 • wyznaczanie natężenia pola magnetycznego w zakresie częstotliwości 800 MHz–90 GHz.

w środowisku:

 • pomiary natężenia pola elektrycznego w zakresie częstotliwości 5 Hz–90 GHz,
 • pomiary natężenia pola magnetycznego w zakresie częstotliwości 0 Hz–3 MHz,
 • pomiary gęstości mocy w zakresie częstotliwości
  0,3 GHz–3 GHz.

Ponadto poza zakresem akredytacji wykonujemy:

 • pomiary współrzędnych geograficznych i wysokości,
 • zgłoszenia źródeł PEM do odpowiednich urzędów,
 • opracowania środowiskowe: raporty, analizy, kwalifikacje przedsięwzięcia.

W ramach akredytacji wykonujemy pomiary pól elektromagnetycznych wokół źródeł takich jak: diatermie chirurgiczne, diatermie terapeutyczne, rezonans magnetyczny (MRI), terapulsy, urządzenia do magnetoterapii, kuchenki mikrofalowe, stacje bazowe telefonii komórkowej, stacje radiowe, stacje telewizyjne, stacje linii radiowych, terminale abonenckie, CB, infrastruktura informatyczna (np. serwerownie), linie wysokiego napięcia, transformatory, stacje elektroenergetyczne, elektrownie, elektrociepłownie, urządzenia przemysłowe jak piece, zgrzewarki, defektoskopy magnetyczne itp.

Kontakt:

 • mgr Anna Dykas – Starszy Specjalista ds. Badań i Analiz.
  tel.: +48 519 362 439,
  e-mail: anna.dykas@ppkrakow.pl
 • mgr inż. Małgorzata Wyderska – Zastępca Kierownika Działu Jakości,
  Kierownik Techniczny Laboratorium Pola Elektromagnetycznego,
  tel.: +48 724 88 77 88,
  e-mail: malgorzata.wyderska@ppkrakow.pl

 

OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ PP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością