OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ PP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RADIOLOGIA

RADIOLOGIA

Radiologia

W ramach akredytacji nr AB 286 wykonujemy:

TESTY SPECJALISTYCZNE MEDYCZNEJ APARATURY RENTGENOWSKIEJ w zakresie:

 • radiografii ogólnej,
 • stomatologii (aparaty wewnątrzustne, aparaty panoramiczne, cefalometryczne i tomografia stomatologiczna),
 • mammografii,
 • fluoroskopii i angiografii,
 • tomografii komputerowej,
 • monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych.
 • POMIAR MOCY DAWKI w środowisku pracy i w środowisku ogólnym:

 • pomiary dozymetryczne osłon stałych, 
 • pomiary rozkładu mocy dawki wokół medycznej i niemedycznej aparatury rentgenowskiej. 

Ponadto oferujemy:

POMIARY:

 • testy akceptacyjne medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej,
 • testy podstawowe medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej,
 • pomiar dawek referencyjnych.

DOKUMENTACJA:

 • opracowanie dokumentacji potrzebnej do wydania zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG,
 • opracowanie dokumentacji Systemu  Zapewnienia Jakości w pracowniach RTG i gabinetach stomatologicznych,
 • projekty pracowni RTG wraz z obliczaniem osłon stałych.

SZKOLENIA:

 • metodyka wykonywania testów podstawowych RTG,
 • szkolenia okresowe z zakresu ochrony radiologicznej.

USŁUGI:

 • nadzór Inspektora Ochrony Radiologicznej,
 • kompleksowa pomoc w uruchomieniu pracowni RTG.

Kontakt:

 • inż. Sylwia Żegleń-Pasiowiec – Kierownik Techniczny Laboratorium Radiologicznego, Inspektor Ochrony Radiologicznej
  tel.: +48 790 38 77 88, e-mail: sylwia.zeglen@ppkrakow.pl
 • inż. Aleksandra Sztobryn – Specjalista
  tel.: +48 723 88 77 88, e-mail: aleksandra.sztobryn@ppkrakow.pl

OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ PP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością