OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ "PP"
Marek Zając i Artur Zając s.c.

RADIOLOGIA

RADIOLOGIA

Radiologia

W ramach akredytacji nr AB 286 wykonujemy testy specjalistyczne medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej w zakresie:

  • radiografii ogólnej,
  • stomatologii,
  • mammografii,
  • fluoroskopii i angiografii,
  • tomografii komputerowej,
  • monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych.

Ponadto poza zakresem akredytacji wykonujemy:

- testy akceptacyjne medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej,

- pomiary dozymetryczne osłon stałych,

- pomiary rozkładu mocy dawki wokół medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej.

- projekty pracowni RTG wraz z obliczaniem osłon stałych,

- szkolenia z zakresu wykonywania testów podstawowych,

- opracowania dokumentacji Systemu Jakości w pracowniach RTG.

Kontakt:

  • mgr inż. Jarosław Starowicz – p.o. Kierownik Laboratorium Radiologicznego,
    tel.: +48 723 88 77 88, e-mail: jaroslaw.starowicz@ppkrakow.pl

OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ "PP" s. c. ©

2010–2017 wszelkie prawa zastrzeżone.